Loading...

Podmínky služby

Vytvořili jsme tyto obchodní podmínky, abyste věděli, co od nás můžete očekávat, abyste si zajistili příjemný zážitek z nakupování.

Používání této webové stránky se řídí zásadami, podmínkami a podmínkami uvedenými níže. Přečtěte si je prosím pozorně, protože používáním těchto stránek, zadáním objednávky nebo odesláním jakékoli nákupní objednávky u nás vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.

Souhlasíte s tím, že budete vázáni a přijímáte tuto smlouvu jako platnou pro váš nákup produktu (produktů) z této webové stránky. Tyto podmínky se mohou kdykoli bez předchozího písemného upozornění změnit podle našeho výhradního uvážení.


PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

Vaše obdržení elektronické nebo jiné formy potvrzení objednávky neznamená přijetí vaší objednávky ani potvrzení naší nabídky k prodeji. Vyhrazujeme si právo kdykoli po obdržení vaší objednávky vaši objednávku z jakéhokoli důvodu přijmout nebo odmítnout. Vyhrazujeme si právo kdykoli po obdržení vaší objednávky, bez předchozího upozornění, dodat jakékoli zboží v menším množství, než jaké jste si objednali. Před přijetím objednávky možná budeme muset ověřit jakékoli informace, které nám poskytnete.

Dostupnost položek a ceny všech produktů prodávaných na tomto webu se mohou bez upozornění změnit. Vyhrazujeme si právo omezit množství některých položek. (Změny cen nebudou zpětně aplikovány na žádné nevyřízené nebo dokončené objednávky.)


KREDITNÍ KARTY

Přijímáme všechny hlavní kreditní karty, včetně Visa®, MasterCard® a American Express®. Kromě toho nabízíme také použití PayPal® jako alternativu pro platební služby. Nezapomeňte uvést přesnou fakturační adresu a telefonní číslo, které má vydavatel vaší kreditní karty v evidenci. Nesprávné informace mohou způsobit zpoždění zpracování vaší objednávky.


TITUL, RIZIKO ZTRÁTY 

Vlastnické právo k produktům přechází od nás k zákazníkovi odesláním z našeho zařízení. Jsme osvobozeni od odpovědnosti, jakmile objednané zboží opustí naše zařízení. V případě ztráty nebo poškození, ke kterému dojde během přepravy, je zákazník odpovědný za jakékoli pojistné události.


POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU, RIZIKO POŠKOZENÍ

Prodáváme pouze 100% originální, zcela nové, nezměněné produkty pocházející přímo od původních výrobců nebo autorizovaných distributorů. Neneseme odpovědnost za ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vyplývající z používání produktů prodávaných z této stránky, včetně, ale bez omezení na následné, náhodné, přímé nebo nepřímé ztráty nebo škody.


ZÁRUKY

Nepokrýváme ani nezabýváme se žádnými zárukami jakéhokoli druhu. Pokud potřebujete kopii záruky výrobce na produkt prodávaný na této stránce nebo máte dotazy týkající se záruky na produkt, kontaktujte výrobce nebo navštivte jeho webovou stránku, kde získáte další informace.


ZÁSADY VRÁCENÍ

Produkty zakoupené přímo zde zákazníkem mohou být vráceny. Vrácené zboží musí náš sklad obdržet do 15 dnů.


ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit společnost a její spolupracovníky před jakoukoli odpovědností, nároky, náklady a výdaji (včetně, bez omezení, přiměřených právních poplatků a výdajů), které jsou tvrzené nebo vyplývající z vašeho používání této stránky v rozporu nebo porušení smluvních podmínek.


TYTO PODMÍNKY SE MOHOU ZMĚNIT

Vyhrazujeme si právo aktualizovat nebo upravit tyto Podmínky kdykoli bez předchozího upozornění. Vaše používání této webové stránky po jakékoli takové změně představuje váš souhlas s dodržováním a vázání smluvních podmínek ve znění změn. Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste si přečetli tyto Podmínky, kdykoli použijete tuto webovou stránku.


OPRAVA CHYB A NEPŘESNOSTÍ

Informace na této webové stránce mohou obsahovat typografické chyby nebo nepřesnosti a nemusí být úplné nebo aktuální. Vyhrazujeme si proto právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co odešlete svou objednávku). Všechny obrázky jsou ilustrační. Vezměte prosím na vědomí, že takové chyby, nepřesnosti nebo opomenutí se mohou týkat popisu produktu, obrázku produktu, ceny a dostupnosti. Omlouváme se za jakékoli nepříjemnosti, které vám to může způsobit.


CHYBY A OPOMENUTÍ

V případě, že je produkt uveden za nesprávnou cenu z důvodu chyby, máme právo odmítnout nebo zrušit jakoukoli objednávku zadanou na produkty uvedené za nesprávnou cenu. Budeme mít právo odmítnout nebo zrušit jakékoli takové objednávky bez ohledu na to, zda byla objednávka potvrzena a z vaší kreditní karty stržena částka. Pokud již byla platba za nákup z vaší kreditní karty stržena a vaše objednávka je zrušena, připíšeme na váš účet kreditní karty kredit ve výši nesprávné ceny.


BAREVNÉ PROVEDENÍ

Udělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy produktů zobrazených na této webové stránce. Protože však barvy, které vidíte, budou záviset na vašem monitoru, nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na vašem monitoru bude přesné.


AUTORSKÁ PRÁVA

Kompilace, shromažďování, výběr, uspořádání, sestavení a koordinace veškerého obsahu dostupného na této webové stránce je výhradním vlastnictvím naší společnosti a je chráněno zákony. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. Obsah této webové stránky a stránky jako celku jsou určeny výhradně pro osobní, nekomerční použití uživateli našich stránek. Všechny ochranné známky a autorská práva zde obsažené jsou majetkem příslušných vlastníků. Ostatní názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami jiných společností a jsou používány pouze pro vysvětlení a ve prospěch vlastníků, aniž by chtěli porušit autorská práva. Veškerý obsah dostupný na této webové stránce smíte používat pouze pro své osobní nákupy a zdroje pro shromažďování dat. Můžete pořizovat kopie vybraných částí Obsahu za předpokladu, že takové kopie budou vytvořeny pouze pro vaši osobní potřebu a pouze v případě, že zachováte jakákoli oznámení o vlastnictví obsažená v takovém Obsahu. Jakékoli jiné použití, včetně, ale bez omezení, reprodukce, modifikace, distribuce, přenosu, publikování, zobrazování nebo provádění Obsahu pro jakékoli jiné účely je přísně zakázáno.


UPLATŇOVÁNÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK

VSTUPEM A POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VÁŠ PŘÍSTUP A POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK PODLÉHÁ TĚMTO SMLUVNÍM PODMÍNKÁM.


ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

INFORMACE, SLUŽBY, PRODUKTY A MATERIÁLY OBSAŽENÉ NA TÉTO STRÁNCE, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, TEXTU, GRAFIKA A ODKAZŮ, JSOU POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU, BEZ ZÁRUKY. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ODMÍTÁME VEŠKERÉ PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, S OHLEDEM NA TAKOVÉ INFORMACE, SLUŽBY, PRODUKTY A MATERIÁLY, VČETNĚ, ALE NEOMEZENO NA, ZÁRUKY ZA POSKYTOVÁNÍ POSKYTOVANÝCH OBCHODNÍKŮ, PARTNERSTVÍ NEURČENO , SVOBODU OD POČÍTAČOVÉHO VIRU A PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRŮBĚHU OBCHODOVÁNÍ NEBO PRŮBĚHU VÝKONU. NAVÍC NEPROHLAŠUJEME ANI NEZARUČUJEME, ŽE INFORMACE DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK JSOU PŘESNÉ, ÚPLNÉ NEBO AKTUÁLNÍ. ZMĚNA CENY VYHRAZUJE. PROTOŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK, NEMUSÍ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ VZTAHOVAT.